Gỡ bỏ quảng cáo trên Facebook

Những người truy cập dịch vụ mạng FaceBook bằng trình duyệt FireFox có thể sử dụng harck script cho ứng dụng(add-on) Greasemonkey để bỏ và ẩn tất cả quảng cáo trên chính FaceBook. Dĩ nhiên nó có thể sử dụng để ngăn cản chính xác một quảng cáo tương tự như ứng dụng AdBlock Plus, nhưng với Greasemonkey bạn có thể làm được nhiều hơn thế. Ứng dụng Greasemonkey trên FireFox cho phép người dùng chỉnh sửa cách thức mà website hiển thị bằng một đoạn ngắn code JavaScript, bao gồm cả việc l oại bỏ quảng cáo, và vùng quảng cáo xác định.

Face Book không còn vùng quảng cáo nữa

Face Book không còn vùng quảng cáo nữa

Trước tiên FireFox phải được cài đặt ứng dụng Greasemonkey , khởi động lại trình duyệt FireFox và cài đặt một cài các script dưới đây(trong bài dịch này tôi chỉ sử  dụng script đầu tiên) bằng cách nhấn vào từng link tương ứng bên dưới

Remove All Facebook Ads – Loại bỏ các quảng cáo, các mục của nhóm tài trợ.

Tham khảo:

http://www.mydigitallife.info/2007/12/08/remove-and-hide-facebook-ads/

Tác giả:

aladeck

About these ads
This entry was posted in Thủ thuật. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s